Wereld­lichtjes­dag Zoetermeer

Zondag 12 december 2021
Aanmelden
DONEER

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2021

Zondag 12 december 2021

Gezien de aangescherpte Corona maatregelen, hebben we helaas moeten besluiten dat de stille tocht en de herdenking van Wereldlichtjesdag Zoetermeer op de Meerbloemhof, niet door zullen kunnen gaan.
Wèl zorgen wij voor een herdenking door middel van een livestream.
Middels deze livestream herdenking, zonder publiek, willen wij stilstaan bij het lint van licht om de aarde, omlijst met woord en muziek door professionele muzikanten. Natuurlijk zullen de namen van de overleden kinderen genoemd worden.
Binnenkort, uiterlijk 11 december, ontvangt u van ons een mail met de link naar de livestream, om zondagavond 12 december om 19.00 uur de herdenking digitaal bij te kunnen wonen.

Uiteraard hopen wij elkaar volgend jaar, de 10e keer Wereldlichtjesdag Zoetermeer, weer te kunnen ontmoeten op de Meerbloemhof in Zoetermeer.

Wereldwijd steken weeouders - ouders van een overleden kind - en familieleden van overleden kinderen elk jaar op de tweede zondag van december om 19.00 uur een kaars aan en laten die een uur branden. Dooft het licht in de ene tijdzone, dan gaat het in de volgende tijdzone aan. Zo ontstaat er een etmaal lang een band van licht om de planeet. Alle overleden kinderen worden herdacht, ook levenloos geboren kinderen en volwassen kinderen, ongeacht hoe lang geleden ze zijn gestorven en ongeacht de doodsoorzaak.

U kunt zich hier aanmelden voor de herdenking.


Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist

Uit: Stil Verdriet (2011) van Manu Keirse

Geschiedenis

In 1997 is Wereldlichtjesdag in de Verenigde Staten onder de naam Worldwide Candle Lighting ontstaan. Het jaarlijks lichtritueel op de tweede zondag van december is inmiddels over de hele wereld verspreid geraakt. In Nederland vond in 2009 de eerste bijeenkomst plaats in Apeldoorn onder de naam Wereldlichtjesdag. In december 2014 zijn in ruim tachtig plaatsen in Nederland Wereldlichtjesdag-bijeenkomsten georganiseerd.


Zondag 13 december 2020

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2020

Zondag 8 december 2019

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2019

Zondag 9 december 2018

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2018

Zondag 10 december 2017

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2017

Zondag 11 december 2016

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2016

Donderdag 3 november 2016

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Zondag 13 december 2015

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2015

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2014

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2013


ik kan je voelen
ik kan je proeven in de wind
ik kan je vinden
want je bent en blijft mijn kind

Uit: De hemel is dichtbij, lied van Bastiaan Ragas en Christiaan Hoff, bewerkt door Ester Klören-Ruijg

Over ons

Geert Sipman
Geert is vader van twee dochters. Zijn jongste dochter (17) overleed eind 2011 aan kanker. ‘Zoveel momenten dat ik Martine wil helpen, beschermen, liefhebben. Ik kan nu alleen nog maar trots zijn, dat ik haar vader mocht zijn. De positiviteit van Martine geeft mij energie om me in te zetten voor de strijd tegen kinderkanker, te leven met het verlies en zo mogelijk anderen te steunen bij verdriet dat het verlies van een kind met zich meebrengt.'

Anita de Roode
Anita heeft een zoon. Zij is eigenaar van De Troostkamer, een winkel voor passende, lieve cadeautjes voor alle momenten in het leven. Anita is jarenlang vrijwilliger geweest in het Bijna Thuis Huis Zoetermeer, waar zij zorg bood aan stervenden.
Website: www.detroostkamer.nl

Anneke van Slooten-Selhorst
Anneke is getrouwd en is moeder van twee zonen. Naast haar werk bij de politie-eenheid Den Haag, werkt Anneke al jarenlang als vrijwilligster bij het Bijna Thuis Huis waar zorg en ondersteuning wordt geboden aan mensen in de laatste fase van hun leven.

Monique Kupras
Monique is getrouwd en heeft samen met haar man een dochter. Zij is eigenaar van Infinity Uitvaartzorg en wordt derhalve vrijwel dagelijks geconfronteerd met overlijden en verlies. Zij vindt het een voorrecht om vrijwilligster te zijn bij Wereldlichtjesdag Zoetermeer.

Marjolein van Melzen
Marjolein is getrouwd, moeder van 2 zonen en een dochter en oma van 4 kleinkinderen. Zij is werkzaam binnen het katholiek onderwijs in Zoetermeer, als intern begeleider bij de Unicoz onderwijsgroep. Als vrijwilligster is zij betrokken geweest bij het Familie Huis (een logeerhuis voor ouders van kinderen welke in het Langeland Ziekenhuis opgenomen waren.) Na sluiting van dit mooie initiatief wil zij graag haar tijd en inzet geven aan een andere mooie, maatschappelijke organisatie, waarbij zij zich bevoorrecht weet, gezonde kinderen en kleinkinderen te zien opgroeien!


V.l.n.r.: Monique, Anita, Geert, Marjolein en Anneke.

Gebroken glas

Als mijn omtrek vergezel je mij
geef je vaste vorm
lijnen aan de verzameling indrukken
die tezamen ‘ik’ geworden zijn

Zoals zand de dijken dekking geeft, stut je mij
tegen de kracht van de weergaloze zee
machtig voel ik mij met jou
om mijn gebroken glas heen

Onaantastbaar door jou beschermd
de scherven van geluk
die met geen lijm
tot een geheel te helen zijn

Kathy Beckers-Mansell

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

ANBI
Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer is vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status wordt slechts dan verstrekt als een stichting aantoonbaar het maatschappelijk belang en/of het goede doel dient. Op grond van de ANBI-status zijn donaties, giften en schenkingen aan Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer voor de gever aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn schenkingen en erfenissen vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Meer informatie >>>

ANBI formulier >>>

Adres: Dorpsstraat 112G, 2712 AN Zoetermeerr
Telefoonnummer: 079-360 2426
E-mail-adres: info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl
Website: www.wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Kamer van Koophandel: 67201520
Fiscaal nummer (RSIN): 856873032
Bankrekeningnummer: Regiobank IBAN: NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Bestuur
Anita de Roode, voorzitter
Geert Sipman, secretaris
Anneke Van Slooten-Selhorst, penningmeester
Marjolein van Melzen, algemeen bestuurslid
Monique Kupras, algemeen bestuurslid

Het vrijwillige bestuur en andere betrokken vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het organiseren van een jaarlijkse herdenking of een andere activiteit met als doel het bieden van steun en erkenning aan ouders die een kind hebben verloren en hun naasten.

Financieel:
De stichting is opgericht in 2016 en het eerste boekjaar eindigt derhalve op 31-12-2016. De stichting begon met een positief saldo van € 306,18 dat bestond naar aanleiding van de organisatie van Wereldlichtjesdag 2015, voordat de stichting in het leven geroepen werd. Het positieve resultaat over ons eerste boekjaar bedraagt ruim 1.000 euro waarmee het saldo van de activa uitkwam op € 1.038,21 aan het einde van 2016. Dit saldo zal een basis geven voor de plechtigheid van het komende jaar.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2020
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag 2019
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag 2018
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag 2016
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016Dank

Particulieren
Vele gulle particuliere gevers en behulpzame vrijwilligers leveren een bijdrage aan de totstandkoming van deze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Ondersteuning
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gefaciliteerd door Monuta Uitvaartzorg. Monuta stelt ons de locatie Meerbloemhof met alle interne faciliteiten, waaronder catering en drukwerk, ter beschikking, waarvoor onze grote dank.

De Gemeente Zoetermeer stelt de begraafplaats met sfeervolle verlichting voor ons open en werkt mee aan de bekendmaking van onze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Het Monuta Charity Fund heeft onze fondsaanvraag voor de bouw van deze website gehonoreerd, waarvoor onze grote dank.

Sponsoring
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gesponsord door onderstaande Zoetermeerse bedrijven die zich maatschappelijk verbonden voelen met de gemeenschap van Zoetermeer. Hun bijdrage maakt Wereldlichtjesdag in Zoetermeer mede mogelijk, waarvoor onze grote dank.

Het licht van Wereldlichtjesdag
Het licht van gedeelde rouw
Het licht van troost
Het licht van erkenning van het verdriet
Het licht van herinneringen
Het licht van vergeving
Het licht van overgave aan de loop van het leven
Het licht van aanvaarding
Het licht van nieuw geluk met een rouwrandje
Het licht van hoop
Het licht van blijvende verbintenis
Het licht van liefde

Uit: Overpeinzing Wereldlichtjesdag, ongepubliceerde tekst van Kathy Beckers-Mansell

Contact

Via e-mail:
info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Of persoonlijk:
Anita de Roode
In De Troostkamer
Dorpsstraat 112G
Zoetermeer

We zijn blij met kleine en grote donaties.
Als u iets wilt geven, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer.
Of klik op de doneer-knop:
DONEER

Met uw bijdrage kunnen we met veel vrijwillige handen Wereldlichtjesdag organiseren!

Aanmelden

Voornaam van het overleden kind*

Achternaam van het overleden kind**

Naam aanmelder

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Hoe heeft u van ons gehoord?

(Anti spam)
* Tijdens de herdenking zullen we de namen van de overleden kinderen noemen. Het komt voor dat er meerdere overleden kinderen worden genoemd met dezelfde voornaam.
** Wanneer u de naam van uw kind met voor- en achternaam wilt laten noemen, dan kunt u hier de achternaam invullen.